O KOMPANIJI

Kompanija „BEOKOLP“ d.o.o. Beograd, Republika Srbija je izvoznik srpske štampe za teritoriju Bosne i Hercegovine. www.beokolp.co.rs

Na teritoriji Bosne i Hercegovine uvoznik svih srpskih štampanih medija je „BEOKOLP BH“ d.o.o., kompanija koja je osnovana 2017.godine sa sjedištem u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina s ciljem regionalnog širenja distribucije.

Osnovna djelatnost firme je uvoz-izvoz roba i vršenja svih usluga u spoljnotrgovinskom prometu sa akcentom na uvoz i distirbuciju cjelokupne domaće, strane dnevne, nedeljne i periodične štampe, kao i povremenih specijalizovanih izdanja, knjiga, CD i DVD-a gde možemo garantovati najbržu dostavu do krajnjeg kupca.

Kao generalni uvoznik i distributer štampanih izdanja velikih izdavačkih kuća sa distribucijom izdanja pokrivamo cjelokupnu teritoriju Bosne i Hercegovine zajedno sa našim poddistributerima.
Posjedujemo sopstvenu logistiku kojom svakodnevno vršimo dostavu kao i magacinske prostorije u Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu.

U mogućnosti smo da klijentima ponudimo i uslugu brzog prevoza robe i dokumentacije na cijeloj teritoriji.