KONTAKT

BEOKOLP BH d.o.o. Banja Luka
Distribucija štampanih izdanja

Braće Pišteljića 1,
78 000 Banja Luka
RS – BiH

tel: +38751 492 930
mail: info@beokolp.ba

JIB: 4404169190001
PDV: 404169190001
ŽR: Unicredit Bank Banja Luka 551 790 222 120 4817