BEOKOLP BH d.o.o.
Distribucija štampe
Braće Pišteljića 1,
78 000 Banja Luka
RS – BiH
tel: +38751 492 930
JIB: 4404169190001
PDV: 404169190001
ŽR: Unicredit Bank Banja Luka 551 790 222 120 4817